Home » Tin tức » Tin tức về quy định tiền ảo tại các khu vực trên thế giới

Tin tức về quy định tiền ảo tại các khu vực trên thế giới

Trước làn sóng phát triển của công nghệ thông tin, thuật ngữ tiền mã hóa đã xuất hiện. Nó đã có những tác động tích cực cũng như tiêu cực đến thị trường tài chính tiền tệ của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hiện tại, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều công nhận sự tồn tại của tiền điện tử và đã có các chính sách quản lý tiền điện tử dưới các góc độ khác nhau thông qua việc ban hành các văn bản pháp luật (tài liệu pháp lý), đưa ra định nghĩa chung về tiền điện tử và các vấn đề liên quan của nó.

Quy định về tiền ảo – Khu vực Châu Âu

Chỉ thị về tiền điện tử của Liên minh Châu Âu đã đưa ra các quy định yêu cầu các tổ chức tiền điện tử (EMI) phải tuân thủ và thực hiện, bao gồm:

 • Các ngân hàng Eurozone và các tổ chức phi ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu hoặc điều kiện về vốn điều lệ (350.000 €) và tỷ lệ khả năng thanh toán để được Ngân hàng Trung ương cấp phép. Theo EU, các EMI bao gồm các tổ chức tín dụng, tổ chức chuyển tiền qua bưu điện được phép phát hành tiền điện tử, ECB và ngân hàng trung ương của các nước trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu, cơ quan công quyền của các nước.
 • Các tổ chức phát hành tiền điện tử ngoài việc cung cấp dịch vụ thanh toán còn có thể cung cấp một số dịch vụ khác (chẳng hạn như cung cấp tín dụng hoặc cung cấp cơ sở hạ tầng) nếu họ đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ.
 • EMI không được phép chấp nhận tiền gửi, tiền thu được từ việc phát hành tiền điện tử và phải được gửi vào tài khoản ngân hàng bảo đảm trong vòng 24 giờ. Đồng thời, khoản tiền gửi trong tài khoản bảo mật không có lãi suất và bất cứ khi nào khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền mặt, các EMI phải hoàn trả đúng giá trị.
Quy định về tiền ảo tại châu âu

Những quy định về tiền ảo tại Châu Âu

Quy định về tiền ảo – Khu vực Châu Phi

Ghana

Vào năm 2002, Ngân hàng Trung ương Ghana đã ban hành “Hướng dẫn Nguyên tắc cho các Nhà phát hành Tiền điện tử” nhằm mục đích: Thúc đẩy phổ cập tài chính phi rủi ro vì sự an toàn và lành mạnh của hệ thống. Mở rộng dịch vụ tài chính theo hướng kênh phân phối truyền thống từ chi nhánh đến địa bàn giao dịch hàng ngày. Đảm bảo tiền điện tử chỉ được cung cấp bởi các tổ chức tài chính chịu sự điều chỉnh của Luật Ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng được cấp phép liên quan đến việc cung cấp, phát hành tiền điện tử và các hoạt động liên quan.

Một loại tiền điện tử dưới sự giám sát và quy định chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương Ghana. Đảm bảo lợi ích của khách hàng của tổ chức phát hành tiền điện tử như truy đòi hiệu quả, đối xử bình đẳng. Đồng thời, các EMI phải lưu giữ hồ sơ các giao dịch tiền điện tử đã được thực hiện trong thời gian ít nhất 6 năm. Đảm bảo rằng các EMI có hệ thống có khả năng cung cấp thông tin minh bạch, chính xác và có độ tin cậy cao. Các EMI sẽ bị phạt 2.500 USD trong trường hợp không tuân thủ các điều khoản quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương Ghana.

Xem thêm: Tổng hợp những đồng coin sắp lên sàn 2021 đáng đầu tư nhất

Kenya

Vào năm 2013, Ngân hàng Trung ương Kenya đã ban hành Quy định về tiền điện tử theo Luật Hệ thống thanh toán quốc gia, trong đó các tổ chức tham gia cung cấp và phát hành tiền điện tử phải đáp ứng các điều kiện cơ bản như:

 • Mỗi ​​tài khoản tiền điện tử được phát hành phải tuân theo giới hạn giao dịch cá nhân không vượt quá 75.000 Shilling.
 • EMI phải xây dựng một hệ thống để đảm bảo việc lưu giữ chính xác và đầy đủ các tài khoản tiền điện tử. Xác định chủ sở hữu của tiền điện tử và các giao dịch do chủ tài khoản thực hiện.
 • EMIs phải đảm bảo rằng họ và các đại lý của họ tuân thủ các điều khoản dự phòng hiện hành theo Luật Hình sự và Luật phòng, chống rửa tiền và các quy định được ban hành theo Luật nêu trên.
 • EMI sẽ được hoàn trả theo mệnh giá, tiền điện tử sẽ không thu được lãi suất hoặc bất kỳ lợi nhuận nào khác cho chủ sở hữu tiền điện tử.
 • Các EMI không phải là ngân hàng hoặc tổ chức tài chính không được tham gia vào bất kỳ hoạt động cho vay hoặc đầu.
 • EMI không vay tiền từ bên thứ ba, bao gồm cả các cá nhân có cổ phần trong EMI hoặc có các nghĩa vụ khác ngoài nghĩa vụ liên quan đến kinh doanh của EMI
 • Bất kỳ thay đổi hoặc gia tăng đáng kể nào trong các phương tiện thanh toán điện tử mà EMI dự định tung ra sẽ phải được ngân hàng trung ương chấp thuận và EMI phải thông báo bằng văn bản cho ngân hàng trung ương trong vòng 30 ngày trước khi thực hiện.
Quy định về tiền ảo tại thị trường Châu Phi

Bộ quy định về tiền ảo tại Châu Phi

Quy định về tiền ảo – Khu vực Châu Á

Malaysia

Tại Malaysia, hệ thống tiền điện tử xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1990 và cho đến nay, nhu cầu về tiền điện tử trên toàn quốc có xu hướng tăng lên theo thời gian. Luật Dịch vụ Tài chính của Ngân hàng Trung ương Malaysia năm 2010 coi tiền điện tử là “một phương tiện thanh toán – một công cụ (hữu hình hoặc vô hình) cho phép một cá nhân hoặc tổ chức thực hiện giao dịch thanh toán để mua hàng hóa hoặc dịch vụ”. Đồng thời, Luật Dịch vụ Tài chính cho phép Ngân hàng Trung ương Malaysia sử dụng các công cụ thanh toán dưới hình thức phương tiện thanh toán cụ thể (Công cụ thanh toán mặc định – DPI), trong đó tiền điện tử, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng thuộc danh sách các phương tiện thanh toán được chỉ định được Trung ương phê duyệt Ngân hàng Malaysia.

 • Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng đã đưa ra các quy định pháp lý đối với các tổ chức phát hành tiền điện tử. Theo đó, Luật Dịch vụ tài chính 2010 quy định “bất kỳ cá nhân nào hoạt động độc lập hoặc thỏa thuận với cá nhân, tổ chức khác sẽ có nghĩa vụ thanh toán phương tiện thanh toán, không phụ thuộc vào nghĩa vụ đó. phát sinh từ cá nhân được phát hành hoặc sử dụng các phương tiện thanh toán “của tổ chức phát hành”.
 • Trước năm 2005, chỉ các ngân hàng ở Malaysia mới được phép phát hành tiền điện tử. Ngày nay, ngân hàng trung ương của Malaysia đã tự do hóa các hướng dẫn của mình bằng cách cho phép các tổ chức phi ngân hàng được cung cấp phát hành tiền điện tử. Tuy nhiên, tổ chức phát hành tiền điện tử cũng phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý to lớn và phải đáp ứng các tiêu chuẩn do Ngân hàng Trung ương Malaysia đặt ra, cũng như các điều kiện hoạt động theo Luật Dịch vụ Tài chính.
 • Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng đưa ra các hạn chế về vốn cổ phần nước ngoài đối với việc cung cấp và phát hành tiền điện tử. Điều này khiến các tổ chức nước ngoài tham gia vào việc cung cấp và phát hành tiền điện tử trở nên khó khăn hơn. Cụ thể, một trong những điều kiện để xin giấy phép phát hành tiền mã hóa là quy định về vốn điều lệ. Chỉ thị của Liên minh Châu Âu xác định cụ thể số vốn điều lệ và quỹ vốn mà tổ chức phát hành tiền điện tử phải có để duy trì giới hạn quy định. 
 • Đến năm 2009, Chỉ thị của Liên minh Châu Âu đã giảm vốn điều lệ cho tổ chức xin cấp phép phát hành tiền điện tử từ 1 triệu Euro xuống 350.000 Euro, đây được coi là quy định “nới lỏng” nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tham gia phát hành tiền điện tử.
Quy định về tiền ảo tại Châu Á

Quy định về tiền ảo tại thị trường Châu Á

Singapore

Tại Singapore, không có định nghĩa hoặc quy định cụ thể nào về tiền điện tử. Tuy nhiên, vào năm 2006, cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã ban hành quy định cơ sở giá trị cửa hàng (SVF) – một hình thức sử dụng thẻ hoặc tiền điện tử trả trước. Theo quy định này, tổ chức phát hành SVF là tổ chức nắm giữ các giá trị được lưu trữ, giống như các EMI ở các quốc gia khác. Đồng thời, quốc gia này đã sửa đổi Luật Giám sát Hệ thống Thanh toán và các quy định liên quan quản lý việc phát hành, quản lý SVF vào năm 2016, trong đó đưa ra các điều khoản đáng chú ý sau:

 • SVF là một công cụ được chấp nhận rộng rãi và có các tính năng như giá trị do cửa hàng chấp nhận và ngân hàng chấp nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm về giá trị được lưu trữ.
 • Việc sử dụng SVF không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin nhận dạng như thẻ căn cước công dân (CMND), mã số cá nhân (PIN) hay chữ ký để phục vụ cho việc xác minh danh tính khách hàng.

Quy định về tiền ảo – Khu vực Châu Mỹ

 • Tại Hoa Kỳ, cách tiếp cận, khái niệm và quy định quản lý Tiền điện tử khác biệt đáng kể so với Liên minh Châu Âu. Đầu tiên, ở cấp Liên bang cho đến nay, không có quy định nào về tiền điện tử tương tự như Chỉ thị về tiền điện tử của Liên minh Châu Âu. Nó chủ yếu đặt ra phần lớn các quy tắc với nhau và các yêu cầu đối với nhà phát hành tiền điện tử. 
 • Tuy nhiên, việc phát hành và sử dụng tiền điện tử ở Hoa Kỳ được quy định ở nhiều cấp độ khác nhau của văn bản pháp luật (bao gồm cả những văn bản luật ở cấp tiểu bang). Điều này làm cho các quy định dưới dạng tiền điện tử ở Hoa Kỳ đa dạng và phức tạp hơn so với các quy định chung của Liên minh Châu Âu.
 • Trái ngược với Chỉ thị về tiền điện tử của Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ không chỉ quy định các tổ chức phát hành tiền điện tử và tổ chức phát hành thẻ có giá trị điện tử, mà còn cung cấp các dịch vụ chuyển tiền bổ sung khác.

Lời kết

Trên đây là một số thông tin liên quan đến quy định về tiền ảo tại các khu vực trên thế giới. Đây cũng là một số thông tin cần thiết cho những người có nhu cầu bước chân vào thị trường tiền ảo. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi động thái tích cực về luật tiền ảo ở Việt Nam nhé! Theo tôi thấy thì với xu hướng phát triển hiện nay, chắc chắn một ngày nào đó Việt Nam cũng sẽ có những quy định, bộ luật tích cực về tiền ảo.

Xem thêm: Bộ Tư pháp Đề xuất Thủ tướng cho phép thí điểm xây dựng chính sách về tiền ảo

COMMENTS